Studielening

Studenten die een basisbeurs (en eventueel een aanvullende beurs) ontvangen en toch nog extra geld nodig hebben kunnen een collegegeldkrediet of een studentenlening afsluiten bij de IB-Groep.

Het collegegeldkrediet kan sinds 1 september 2007 aangevraagd worden voor het betalen van het collegegeld. Dit is een onderdeel van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet wordt net als de rest van de studiefinanciering per maand uitbetaald. Na de studie moet het geleende bedrag terugbetaald worden onder dezelfde (gunstige) voorwaarden als bij het terugbetalen van een studieschuld.

Studentenlening

Het bedrag dat maximaal geleend mag worden in de vorm van een studentenlening is afhankelijk van de woonsituatie en van welke onderwijssoort gevolgd word. Minder lenen dan het maximale bedrag is ook toegestaan. Het rentepercentage over een lening en de prestatiebeurs in 2014 is vastgesteld op 0,81 procent op jaarbasis. Voor 2015 wordt het rentepercentage 0,12 procent op jaarbasis. De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Je hebt een aanloopfase van 2 jaar en bent dan niet meteen verplicht terug te betalen, maar mag wel.

Studenten die geen recht hebben op een aanvullende beurs kunnen deze ook extra bijlenen. Ook studenten die geen recht meer hebben op de prestatiebeurs, maar nog wel als voltijdstudent staan ingeschreven bij een opleiding kunnen nog drie jaar lenen. In dat geval mag in 2008 per maand een vast bedrag van maximaal 819,24 geleend worden. De lening wijzigen of stop zetten kan gemakkelijk via mijn IB-groep op www.IB-groep.nl. Ook kan gemakkelijk eerder of extra afgelost worden.

Voordeel

Het voordeel van het afsluiten van een lening bij de IB-Groep is dat er niet automatisch een BKR registratie aangemaakt wordt. Dit betekent dat de studentenlening niet van invloed is op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Het is echter wel verstandig om bij een hypotheekgesprek met de bank zelf al aan te geven hoeveel studieschuld je ongeveer hebt. Je moet de hypotheekrente tenslotte wel kunnen betalen.

Ook via een bank kan een studentenlening afgesloten worden. Controleer wel goed van tevoren of de voorwaarden van de lening even gunstig zijn als bij de IB-Groep.