Rente lening

Het lenen van geld is precies het omgekeerde van het sparen van geld. Wil men bij lenen als het ware eerst consumeren en dan pas betalen, bij sparen stelt men de consumptie uit tot een later moment. Hoewel sparen in de meeste gevallen de goedkoopste oplossing blijkt te zijn is het niet voor iedereen mogelijk of gewenst om te wachten met een bepaalde aankoop tot men voldoende geld bij elkaar heeft gespaard. Wanneer plotseling een koelkast onherstelbaar stuk gaat of wanneer men een erg grote aankoop wil doen zoals een nieuwe woninginrichting of iets dergelijks is het afsluiten van een geldelijke lening soms de enige oplossing.

Voor een lening moet rente betaald worden. Dat is heel gewoon, omdat geld naar verloop van tijd minder waard wordt door inflatie. Ook willen mensen geld verdienen aan lenen en daar is rente het juiste instrument voor. Het principe van Leenrente is eenvoudig. Iemand leent een x-bedrag en lost daarvan periodiek af. Bovenop die aflossingen betaalt hij dan een percentage rente van het geleende bedrag.

Leenrente

Mensen die geld willen verdienen aan lenen hebben geen goede reputatie. In het verleden werden zij woekeraars genoemd en een hoge rente wordt nog steeds een woekerrente genoemd. Legaal is er daarom een maximale rente aan een lening gekoppeld. Die bedraagt de wettelijke rente plus 17%.

Wie geld leent, betaalt altijd meer dan als je voor een product of dienst spaart. Je leent een bepaald bedrag, maar daar wordt altijd leenrente over berekend en uiteindelijk betaal je veel meer dan het geleende bedrag terug. Er wordt veel geld verdiend aan lenen en het is daarom populair bij banken en andere financiële dienstverleners.

lenen

Banken

De verstrekkers van leningen zijn vaak financiële instellingen zoals banken en verzekerings- of beleggingsmaatschappijen. Zij stellen de lener geld ter beschikking om zijn aankoop mee te kunnen financieren. Ze doen dit echter niet zomaar, ze willen namelijk wel een vergoeding hiervoor ontvangen in de vorm van een percentage rente. Deze rente is vaak een percentage van het nog af te lossen gedeelte van de verstrekte lening. Soms kan men er ook voor kiezen om gedurende looptijd van een lening alleen maar rente te betalen en de uiteindelijke afbetaling pas na het verstrijken van de looptijd te voldoen.

Als men niet meer bij een bank terecht kan, zijn er ook nog illegale manieren om geld te lenen. De maffia wil bijvoorbeeld ook wel geld uitlenen, maar als ze vragen absurde rentes en als u niet op tijd terugbetaalt breken ze uw benen. Dit soort praktijken komen vooral in het gokcircuit nog wel eens voor. Mensen die verslaafd zijn aan gokken en hun geld verspeeld hebben, zijn bereid om tegen extreme rentes geld te lenen. Leenrente is dus eigenlijk altijd al aan wetten onderhevig geweest, omdat het anders uit de hand kan lopen. Maar dat banken rente vragen over een lening is eigenlijk niet vreemd.

Voordat men een lening af gaat sluiten doet men er goed aan om eerst te bekijken welke leningverstrekker de meest gunstige voorwaarden heeft en wat men per periodieke betalingstermijn zal gaan betalen. Soms lijkt veel geld lening aantrekkelijk maar blijkt na enige tijd de aflossing een probleem te worden doordat men over onvoldoende draagkracht beschikt. De financiële problemen kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. De passende lening afsluiten is daarom van cruciaal belang.