Soorten leningen

Het aangaan van een lening is als het ware het tegenovergestelde van sparen. Bij sparen legt men immers geld opzij om op een later tijdstip een goed of dienst te kunnen consumeren (de aankoop wordt dus uitgesteld) terwijl men door te lenen juist het goed of de dienst kan gaan consumeren voordat men over de benodigde financiële middelen beschikt.

Het aangaan van een lening kan op verschillende manieren worden geregeld. Men kan zich wenden tot familieleden of vrienden die over voldoende financiële ruimte beschikken en bereidt zijn geld ter beschikking te stellen maar het is ook heel gebruikelijk dat men een financiële instelling (meestal een bank) in de arm neemt om het benodigde geld te kunnen lenen.

Aflossing

De meeste leningen die worden afgesloten zullen in termijnen worden afgelost. Naast de periodieke aflossing zal een financiële instelling ook een vergoeding in rekening brengen voor het beschikbaar stellen van het geleende geld. Vaak wordt een percentage van het nog openstaande bedrag als rente gerekend. Het periodiek te betalen bedrag zal hierdoor dus niet alleen uit aflossing bestaan. Naarmate de lening verder wordt afgelost zal het rentegedeelte van de termijnen echter steeds kleiner worden en dus wordt er meer aan aflossing betaald.

Er bestaan overigens ook zogenaamde aflossingsvrije leningen. Dit zijn leningen waarbij men gedurende de looptijd alleen maar de rentevergoeding betaald en pas na het verstrijken van de looptijd de volledige lening terugbetaald. Dit kan men doen door gedurende looptijd geld apart te zetten op een spaar- of beleggingsrekening. De soms die een dergelijke rekening dan uiteindelijk op zal leveren kan dan worden gebruikt om de leningverstrekker af te betalen. Altijd geldt een lening afsluiten kost vaak veel geld.

lenen

Leenvormen

Op leengebied zijn er tegenwoordig tal van mogelijkheden. Er zijn immers leningen in allerlei soorten en maten die elk hun eigen voor- en nadelen maar ook voorwaarden kennen. Hierbij maakt het verschil wie er een lening afsluit (een privépersoon of een bedrijf), waarvoor de lening wordt aangegaan (als investering of consumptief) maar ook binnen welke tijd de lening moet worden afbetaald en op welke manier dit zal gebeuren.

Natuurlijk zal een financiële instelling andere voorwaarden verbinden aan een lening die aan een bedrijf wordt verstrekt dan één die bedoeld is voor een particulier. Er gelden namelijk andere risico’s voor zowel de financiële instelling als voor de leningnemer. Bovendien kan de reden waarom een bedrijf een lening afsluit totaal verschillen van een privé lening. Een bedrijf dat een lening aangaat om mee te investeren loopt daarbij andere risico’s dan een particulier die een lening aangaat om zijn woning mee op te knappen.

De looptijd van een lening kan ook een belangrijke factor zijn bij het bepalen wat de meest geschikte leenvorm is. Voor iemand die weet dat er binnen een jaar een grote som geld zal binnenkomen is een korte lening waarschijnlijk aantrekkelijk, eventueel zelfs een aflossingsvrije lening. Personen die hun maandlasten echter wat lager willen houden doen er goed aan een leenvorm te kiezen die een langere looptijd heeft.

Welke leenvorm men ook kiest het is altijd belangrijk om diverse leningen met elkaar te vergelijken maar ook om de rentestanden eens onder de loep te nemen. Rente is namelijk een zeer bepalende factor bij het uiteindelijk te betalen bedrag. Lage rente zal een lager eindbedrag opleveren dan een gelijke lening maar dan met hoge rente.