Lenen

Lenen is de normaalste zaak van de wereld geworden in de hedendaagse maatschappij. Een lening afsluiten voor een auto, een hypotheek voor het huis en dan vaak ook nog een doorlopend krediet om indien nodig over wat extra geld te kunnen beschikken. Lenen komt verder voor in een meer verkapte vorm, waarbij het geld niet in handen van de consument komt, maar waarbij er wel sprake is van het kopen van goederen op krediet. Het lijkt wel of het tegenwoordig de trend is om eerst te lenen in plaats van te sparen. Als jij ook op zoek bent naar extra geld, dan kun je dus op uiteenlopende manieren geld lenen. De makkelijkste manier is omdat online te doen.

Lenen voor een doel

Lenen doe je voor een doel. Dat kan een lening worden om duurzame gebruiksgoederen te kopen of bijvoorbeeld een autolening voor het kopen van een auto om mee naar je werk te kunnen gaan. Elk leenvorm kent wel een ander doel, zoals een doorlopend krediet altijd van pas komt om in tijden van nood wat extra geld te lenen en daar ook regelmatig gebruik van te maken. Het lenen voor het specifieke doel kan het uitgangspunt vormen bij het afsluiten van een geschikte lening. Hoe hoog het geldbedrag kan worden, zal afhankelijk van je inkomen en vaste lasten zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling om meer geld te lenen, dan je uiteindelijk kunt aflossen.

Dat men voor het afsluiten van een lening bij een financiële instelling zoals een bank of verzekeraar terecht kan is voor de meeste potentiële leners wel duidelijk. Men kan besluiten om een bezoeken aan een kantoor van een bank of verzekeraar te brengen om daar de aanvraag en afhandeling van de lening te bespreken en te regelen. Hier gaat echter vaak veel tijd in zitten. Hoewel sommige mensen die prefereren in verband met het persoonlijke contact kiezen er ook steeds meer mensen ervoor om een lening online via het internet af te sluiten.

geld lenen

Online lenen

Online lenen is vandaag de dag de manier om aan een geldlening te komen. Er zijn meerdere bedrijven, die via internet de mogelijkheid bieden om geld te beleggen of te lenen. Daarvoor dient uiteraard wel eerst een offerte aangevraagd te worden. De procedure is tamelijk eenvoudig. Men gaat naar de website van de geldverstrekker naar keuze en kiest daar de leenvorm waarvan men gebruik wil gaan maken. Voor het aanvragen van een offerte is het verstandig om een aantal opties naast elkaar te leggen. Deze kun je met elkaar vergelijken op het leenbedrag, rente, looptijd en overige voorwaarden. Het lenen van geld of het beleggen kan snel online geregeld worden na het aanvragen van een offerte.

Na alle gevraagde gegevens te hebben ingevuld, en deze uiteraard goed te hebben gecontroleerd, kan het aanvraag formulier voor de lening digitaal worden verzonden. De financiële instelling zal na ontvangst van de aanvraag de gegevens toetsen en de aanvrager berichten of de lening al dan niet is toegezegd.

Lenen doorlopend krediet

Het lenen doorlopend krediet is voor veel mensen een ideale leenvorm. Bij een doorlopend krediet wordt er namelijk vanaf het begin bepaald hoeveel je maximaal mag opnemen, maar met de mogelijkheid om ook minder op te nemen van het totale krediet. Bovendien kun je bij het lenen doorlopend krediet weer aflossen en het afgeloste geld weer opnemen. Het is dus een behoorlijk flexibel krediet en dat spreekt de mensen aan. Bij een persoonlijke lening is er elke maand een vaste aflossing en krijg het geld vooraf in één keer uitbetaald. Bij het lenen doorlopend krediet wordt er een maximaal bedrag beschikbaar gesteld en is er meer flexibiliteit.

Doorlopend krediet vergelijken

Voor elke leenvorm geldt dat het vergelijken van de mogelijkheden verstandig is. Dat is dus ook van toepassing voor het lenen doorlopend krediet. Door te vergelijken zie je niet alleen de verschillen tussen de rentepercentages, maar kun je ook een beter inzicht krijgen in de andere voorwaarden. Natuurlijk kun je meteen naar je eigen bank gaan om daar een aanvraag in te dienen voor een flexibel krediet. Als je niet wilt weten of er andere goedkopere mogelijkheden zijn, moet je dat ook zeker doen. Verstandig is het echter niet, want online kun je veel meer opties met elkaar vergelijken en dus veel geld besparen.

Online flexibel krediet afsluiten

Als je online op zoek gaat naar een flexibel krediet, dan kun je gratis berekenen wat de kredietlimiet zal worden, maar kun je ook vrijblijvend een offerte aanvragen. Bij het lenen doorlopend krediet zal er een rentepercentage en een deel aflossing per maand betaald moeten worden, maar alleen over het opgenomen bedrag. Je kunt ook meer aflossen als je dat wenst. Daarom is deze lening ook zeer flexibel. Wees verstandig en bekijk op je gemak online de mogelijkheden voor lenen doorlopend krediet. De aanvraag voor een offerte kun je daarna online invullen met de benodigde gegevens bij de hand.

Vergelijk voorwaarden en rente

Kredietgevers zijn verplicht een overzicht van hun voorwaarden en rentepercentages beschikbaar te stellen. De verschillen tussen de rente die in rekening wordt gebracht, hangen niet alleen af van de vorm van het krediet (doorlopende lening, huurkoop enz.). Elke kredietgever hanteert binnen de wettelijke maxima zijn eigen tarieven. Die maximale rente is voor kleinere kredieten hoger dan voor grotere geleende bedragen. De reden daarvoor is dat de kosten die de kredietverstrekker moet maken, voor kleine kredieten naar verhouding hoger zijn.

Het is belangrijk vooraf een goede vergelijking te maken tussen de verschillende kredietgevers. Een procent renteverschil kan al flink wat uitmaken. Overigens is het ook steeds van belang naar andere voorwaarden te kijken: de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, een overlijdensrisicoverzekering, enz. Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht om het zogeheten effectieve rentepercentage op te geven. Dat zijn de werkelijke kosten van het krediet uitgedrukt in een rentepercentage per jaar. Alleen aan de hand van dit effectieve rentepercentage kunt u de verschillende kredietaanbiedingen vergelijken.

Lenen kost geld

De overheid heeft een nieuwe slogan bedacht en die luidt: ‘geld lenen kost geld’. Het lijkt een overbodige actie, maar veel mensen denken niet na over de leningen die ze afsluiten. Deze mensen blijven zitten met flinke schulden en door de rente lopen de schulden alleen maar op. Hoewel het afsluiten van een lening ieders eigen verantwoordelijkheid is, kan voorlichting geen kwaad.

In reclames wordt lenen ook als iets makkelijks voorgesteld. Geen geld voor een nieuwe auto of keuken, dan leent u toch gewoon! Wat er in de reclame niet bij verteld wordt, is dat je nog jaren aan zo’n lening vastzit en dat je dus nog lang moet aflossen. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat u nog aan het afbetalen bent voor een product dat u al lang niet meer gebruikt?

De bewustwording dat lenen geld kost zou natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar blijkbaar zijn er veel mensen die er niet over nadenken. Vooral voor mensen met een laag inkomen zijn leningen en kopen op afbetaling aantrekkelijke verlokkingen. Zij willen graag ook die mooie tv of auto, maar kunnen niet direct betalen.

Het is soms beter om voor dingen te sparen als je het geld er niet voor hebt. Als je het aankoopbedrag bij elkaar gespaard hebt, kun je het betreffende product kopen. Lenen is altijd duurder dan sparen omdat je over het geleende bedrag rente moet betalen. Je betaalt dus altijd meer geld terug dan dat je leent. Geld lenen kost veel geld.